Błędy w zeznaniach rocznych PIT

Zeznania PIT. Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych

Deklaracje podatkowe co roku przyprawiają o ból głowy miliony Polaków. Część osób z błędnymi zeznaniami podatkowymi trafia na dywanik urzędu skarbowego. Sprawdź jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy i unikaj ich w rozliczeniu PIT za kolejny rok!

Czytaj dalej

Biała lista VAT

Biała lista VAT. Jak zgłosić rachunek bankowy?

Każdy podatnik dokonujący wpłaty na rachunek bankowy kontrahenta ma obowiązek sprawdzić, czy znajduje się on na nowym zestawieniu podatników, tzw. „białej liście”. W tym artykule wyjaśnimy, czym właściwie jest biała lista, kto jest zobowiązany do zgłoszenia na nią swojego rachunku i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych przepisów.

Czytaj dalej

Jak obliczyć emeryturę

Jak obliczyć swoją emeryturę?

Wiele osób planuje złote lata zbyt późno. Nawet jeśli dziś masz 30 lat i jesteś w pełni zdrowy, warto już teraz zainteresować się swoją przyszłością. Chcesz się dowiedzieć jak dziś wygląda sprawa Twojej emerytury? Czy wiesz jak obliczyć jej wysokość?

Czytaj dalej

Niezapłacona faktura - jak sobie radzić - poradnik

PORADNIK: Niezapłacona faktura – jak radzić sobie z opóźnionymi płatnościami?

Opóźnienia w opłacaniu faktur to niestety często spotykany problem. Z jednej strony mamy do czynienia z klientami, którzy próbują się wykręcić od płacenia lub są po prostu nieuczciwi. Z drugiej z firmami, które mają problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Są również tacy, którzy po prostu zapomnieli o dopilnowaniu odpowiednich terminów. Jak sobie radzić z opóźnionymi płatnościami? Poniżej znajdziesz kilka porad, które pomogą Ci się z nimi solidnie uporać!

Czytaj dalej

Paliwo na firmę na fakturę - ile taniej?

Paliwo na fakturę – ile taniej? Jak rozliczać koszty paliwa w firmie?

Od 2019 roku weszły w życie nowe przepisy ograniczające możliwość odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów osobowych. Zmiany te będą dotyczyć zarówno pojazdów firmowych, jak i prywatnych, używanych do celów służbowych. W zależności od rodzaju pojazdu posiadanego przez firmę, limity wydatków na paliwo i eksploatację samochodu mogą się różnić.

Czytaj dalej

Jak zacząć karierę w księgowości

Jak rozpocząć karierę w branży księgowości?

Praca księgowego niesie ze sobą wiele wyzwań. W zawodzie tym potrzebne są nie tylko wiedza i kompetencje, ale też nastawienie na nieustanny rozwój. Zmieniające się podatki i zasady rozliczeń wymagają od pracowników stałego uzupełniania i aktualizacji poziomu wiedzy. Na co jeszcze warto się przygotować rozpoczynając ścieżkę kariery w branży księgowości?

Czytaj dalej

Księgowanie różnic kursowych - jak rozliczać?

Księgowanie różnic kursowych. Jak rozliczać?

Transakcje na rynku międzynarodowym w wielu branżach powoli stają się normą. Nabywanie towarów lub usług w zagranicznej walucie wiąże się jednak z występowaniem różnic kursowych. Podatnik ma prawo rozliczyć je jako koszty uzyskania przychodu lub pozostałe przychody. Sprawdź jak poradzić sobie z rozliczaniem różnic kursowych!

Kiedy powstają różnice kursowe?

Z tak zwaną różnicą kursową mamy do czynienia kiedy występuje różnica pomiędzy wartością faktury a rzeczywistą zapłatą po zmianie waluty na złotówki. Jak powinniśmy ją rozliczyć?

Czytaj dalej

Składki ZUS w 2022 roku

Składki ZUS – terminy, deklaracje, konsekwencje opóźnień

Po wejściu w życie Polskiego Ładu odprowadzanie składek ZUS będzie odbywać się na nowych zasadach. Dla przedsiębiorców może to spowodować spore utrudnienia. Przede wszystkim w inny sposób będzie odbywać się naliczanie składki zdrowotnej, która od lutego br. ze zryczałtowanej zostaje zamieniona na indywidualną. Konieczne stanie się również comiesięczne składanie deklaracji ZUS. Zmianie ulegną terminy odprowadzania składek.

W roku 2021 jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze opłacały składki ZUS do 5. dnia następnego miesiąca. Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników i odprowadzający składki ZUS tylko za siebie byli zobowiązani do ich opłacania do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast do 15. dnia następnego miesiąca opłacali składki przedsiębiorcy, którzy zatrudniali pracowników. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że osoby samozatrudnione, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, nie miały dotychczas obowiązku comiesięcznego składania deklaracji ZUS, bo ta automatycznie była klonowana. Wyjątek stanowiły sytuacje, kiedy zmianie ulegała podstawa do naliczania składek. Jak będzie to wyglądać obecnie?

Sposób naliczania składki zdrowotnej w roku 2022

Przepisy Polskiego Ładu, które weszły w życie w roku 2022, zobowiązują przedsiębiorców do odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości zależnej od dochodu. Nowa formuła naliczania tej składki przyczyniła się do zmiany terminu jej rozliczania. Zmianą zostali jednak objęci tylko niektórzy płatnicy. Pozostałych nadal będą obowiązywać takie same terminy jak w roku minionym.

Ponieważ dochód przedsiębiorcy może się różnić w poszczególnych miesiącach, różna może być też podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej. Właśnie dlatego od roku 2022 przedsiębiorcy (także ci, którzy nie zatrudniają pracowników) mają obowiązek co miesiąc przygotowywać i wysyłać do ZUS deklarację z kwotą dochodu, na podstawie której wyliczana będzie składka. Informację taką przekazuje się na deklaracjach ZUS DRA.

A jakie terminy będą obowiązywać płatników?

Od 2022 roku składki na ubezpieczenia społeczne należy odprowadzać w następujących terminach:

  • Do 5. dnia miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe,
  • Do 15. dnia miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje i spółki kapitałowe),
  • Do 20. dnia miesiąca – pozostali płatnicy (przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, czyli osoby samozatrudnione, a także przedsiębiorcy i podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych).

Termin składania deklaracji do ZUS

Po zmianie przepisów i wejściu w życie Polskiego Ładu płatnicy powinni pamiętać o terminowym przekazywaniu do ZUS deklaracji DRA. Ma ona kluczowe znaczenie dla rozliczania składki zdrowotnej i ustalenia jej wysokości. Warto raz jeszcze zaznaczyć, że od roku 2022 przedsiębiorcy zobowiązani są do składania takiej deklaracji co miesiąc. Niezależnie od tego, czy zatrudniają pracowników, czy też nie zatrudniają innych osób ubezpieczonych, obowiązuje ich termin do 20. dnia następnego miesiąca. Natomiast osoby prawne przekazują deklaracje do ZUS w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Jak widać, płatników obowiązują tutaj takie same terminy, jak w przypadku płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli termin złożenia deklaracji przypadnie w dzień wolny od pracy (weekend lub święto), wtedy płatników obowiązuje kolejny dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. Dotyczy to zarówno składania deklaracji, jak i płatności składek.

Nieterminowe opłacanie składek ZUS – konsekwencje

Płatnicy powinni pamiętać, że od nieterminowego wywiązywania się z obowiązku opłacania składek ZUS będą naliczane odsetki. Te będą mogły być anulowane tylko pod warunkiem, że opóźnienia w opłacaniu składek nie zdarzają się często, a wysokość naliczonych odsetek nie przekroczyła 1% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Natomiast za częste opóźnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne może grozić grzywna w wysokości do 5000 zł.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z nowymi przepisami, nieterminowe uiszczanie składek na dobrowolne ubezpieczenia nie wyklucza już płatnika z tego świadczenia. Oznacza to, że płatnik, który opłaci składkę chorobową po terminie, ale w prawidłowej wysokości, nie zostanie pozbawiony prawa do korzystania z zasiłku chorobowego.

Zajęcie ruchomości przez skarbówkę

Kiedy fiskus może zająć ruchomości podatnika?

Polski Ład wraz z początkiem 2022 roku wprowadzi wiele zmian w polskim prawie. Nowelizacji będą podlegać między innymi przepisy Krajowej Administracji Skarbowej, a także sposobu egzekwowania zadłużenia podatników. Planowane jest wprowadzenie takich regulacji, które pozwolą na tymczasowe zatrzymanie ruchomości dłużnika, na przykład podczas kontroli drogowej albo granicznej. Jeżeli potwierdzi się, że zadłużenie nie zostało uregulowane ani też nie wygasło, organ egzekucyjny będzie mógł przejąć zatrzymane ruchomości na stałe.

Współcześnie funkcjonuje już w przepisach podobne rozwiązanie. Nie daje ono jednak fiskusowi tak dużych możliwości, jak to, które planowane jest do wprowadzenia w nadchodzącym roku. Po zmianach zatrzymanie ruchomości dłużnika ma przebiegać zdecydowanie prościej i szybciej.

Czytaj dalej

Firma za granicą - optymalizacja podatkowa

Optymalizacja kosztów w firmie poprzez rejestrację działalności za granicą

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest bardzo drogie. Wysokie koszty stałe, które trzeba ponosić niezależnie od osiąganych dochodów, skłaniają przedsiębiorców do szukania sposobu na ich optymalizację. Ponieważ koszty prowadzenia firmy w niektórych krajach europejskich są znacznie niższe, niektórzy przedsiębiorcy rozważają zarejestrowanie działalności za granicą.

Z pozoru rejestracja działalności poza granicami naszego kraju wydaje się prosta i kusząca. Dlatego zdarza się, że osoby, które faktycznie prowadzą działalność w Polsce, rozważają założenie firmy w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czechach, Luksemburgu, na Cyprze albo Malcie, czyli tam, gdzie koszty są zdecydowanie niższe. Istnieje też wiele firm pośredniczących w zakładaniu działalności za granicą, które zachęcają do takiej praktyki.

Czytaj dalej