Krajowy System e-faktur od 2025 roku

Krajowy System e-faktur przesunięty na rok 2026

5 czerwca 2024 roku, Prezydent RP zatwierdził zmianę w harmonogramie wprowadzenia obowiązkowych e-faktur. Zmienione przepisy przesuwają start obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 roku. Ta decyzja wynika z rezultatów niedawno prowadzonych audytów informatycznych, które ujawniły braki w wydajności tego systemu.

Pierwotny termin wprowadzenia e-faktur

Już wcześniej pisaliśmy nt. planowanego terminu wprowadzenia e-faktur we wpisie pt.: „Krajowy System e-faktur najwcześniej od 2025„.

Pierwotnie ustalono, że system e-faktur zostanie wprowadzony dla aktywnych podatników VAT od 1 lipca 2024 roku, a dla podatników korzystających ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych – od 1 stycznia 2025 roku. Przesunięcie terminów daje przedsiębiorcom dodatkowy czas na przystosowanie swojej infrastruktury i procesów do nowych wymagań. Oczekuje się, że szczegółowe informacje dotyczące dostosowania do systemu KSeF zostaną opublikowane w nowym projekcie przepisów.

KSeF jako katalizator zmian w procesach podatkowych

Przedłużenie terminu wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to nie tylko szansa na techniczne dostosowanie przedsiębiorstw do wymagań systemowych, ale również okazja do wprowadzenia zintegrowanego podejścia do nowych metod raportowania podatkowego. Te zmiany wpływają na inne procesy, w tym na Jednolity Plik Kontrolny dla CIT (JPK CIT), Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych (CEWA), raportowanie w kontekście mechanizmu CBAM oraz wymogi Dyrektywy DAC-7. Firmy, stając się w coraz większym stopniu dostawcami danych, będą musiały skupić się na ich jakości, ponieważ organy skarbowe będą miały do nich dostęp w czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym, korzystając z automatycznej analizy, a w przyszłości także z algorytmów AI.

Rekomendacje

Firmy powinny wykorzystać dodatkowy czas, aby podjąć działania w celu wdrożenia systemów, które nie tylko odpowiedzą na wymogi KSeF, ale także usprawnią ogólny proces raportowania podatkowego. Takie przygotowania pomogą zachować ciągłość operacyjną oraz pozwolą efektywnie dostosować się do kolejnych zmian regulacji podatkowych w przyszłości.