prowadzenie książki przychodów i rozchodów kraków

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jest to jedna z najczęściej wybieranych form opodatkowania. Z książki przychodów i rochodów korzystać mogą podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, których przychód nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1200000 EUR w przeliczeniu na PLN.

Z tej formy rozliczania mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz cywilne będące własnością os. fizycznych a także spółki jawne i partnerskie.

Usługi z zakresu prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów obejmują trzy obszary.

1. PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

 • rejestr zdarzeń gospodarczych,
 • opracowanie sprawozdań finansowych (jeżeli istnieje taki obowiązek),
 • tworzenie i modyfikacja Zakłądowego Planu Kont (jeżeli istnieje taki obowiązek),
 • prowadzenie dodatkowych rejestrów na życzenie (wg . potrzeb),
 • doradztwo z zakresu prowadzonej działalności oraz ciągłe reagowanie na zmiany w otowczeniu firmy (np. zmiany przepisów podatkowych).

2. KONTAKTY W SPRAWACH URZĘDOWYCH (US, ZUS)

 • prowadzenie rejestru VAT,
 • obsługa rozliczeń z ZUSem,
 • przygotowanie oraz dostarczanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie przelewów dotyczących roliczeń z US i ZUSem,
 • kontakty w sprawa prowadzonej działalności firmy.

3. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM

 • prowadzenie rejestru VAT,
 • obsługa rozliczeń z ZUSem,