Obniżka składki zdrowotnej 2025

Szczegóły planu obniżenie składki zdrowotnej od 2025 roku

W poprzedni miesiącu Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wraz z Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim, ogłosili szczegóły dotyczące planowanych zmian w określaniu wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiany te różnią się od wcześniej zapowiadanych i nie stanowią powrotu do regulacji obowiązujących przed 2022 rokiem. Planowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Obecnie obowiązujące stawki składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym to 9% oraz 4,9% od dochodu, z minimalnym progiem wynoszącym 9% z minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku oznacza to minimalną kwotę w wysokości 381,78 zł miesięcznie. W przypadku osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki zdrowotnej jest powiązana z rocznym przychodem.

Zapowiedziane zmiany w składce zdrowotnej mają na celu uproszczenie obecnych zasad oraz redukcję wysokości składki. Składka zdrowotna nadal będzie zależna od formy opodatkowania przedsiębiorcy, ale będzie obliczana od 75% minimalnego wynagrodzenia, co na dzień dzisiejszy 286,34 zł.

Skala podatkowa (zasady ogólne)

Dla osób opodatkowanych według zasad ogólnych skali podatkowej, najistotniejszą zmianą będzie ustalenie stałej miesięcznej składki zdrowotnej na poziomie 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza brak konieczności miesięcznego przeliczania składki. W obecnym roku oznaczałoby to jednolitą składkę we wcześniej wspomnianej wysokości 286,34 zł miesięcznie.

Podatek liniowy

Dla przedsiębiorców korzystających podatku liniowego, składka zdrowotna również miałaby być stała jak w przypadku rozliczania się wg. zasad ogólnych i wynosić 9% od kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia.

Dla przedsiębiorców osiągających dochód do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia (z prognozowanego na 2024 rok wynagrodzenia to 15648 zł) obowiązywać będzie wyżej wspomniana stawka stała. Jednak dla przedsiębiorców, których dochody przekraczają dwukrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia stawka miałaby być wyższa. Poza stałą stawką płaciliby dodatkowe 4.9% o kwoty dochodu przekraczającego wspomnianą dwukrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Ryczałt ewidencjonowany

Zasady dla osób rozliczających się ryczałtem również zostaną uproszczone, chociaż podstawa do wyliczeń co roku będzie ulegała zmianie. Zasady będą następujące:

Dla przedsiębiorców z miesięcznym przychodem nie przekraczającym czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 roku wynosi to 31296 zł) – składka zdrowotna wyniesie tyle samo co w przypadku przedsiębiorców rozliczających się wg zasad ogólnych, czyli stanowić będzie 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia, Dla przedsiębiorców z większym przychodem – obciążenie wzrośnie o dodatkowe 3,5% od kwoty ponad ten próg.

Dodatkowo, z bazy do obliczania składki zdrowotnej wyłączone zostaną przychody ze sprzedaży środków trwałych, co oznacza, że na przykład sprzedaż służbowego auta nie zwiększy należnej składki zdrowotnej. Nie przewiduje się jednak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Karta podatkowa

Tutaj również miałaby funkcjonować taka sama zasada jak w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych wg zasad ogólnych. Składka zdrowotna wynosiłaby równowartość 9% od kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia. Czyli na dzień dzisiejszy wyniosłaby 286,34 zł.

Podsumowanie

Podsumowując, omawiane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, choć zapowiedziane przez ministrów zdrowia i finansów, są na razie tylko planami, które mogą ulec zmianie przed ostatecznym wprowadzeniem. Pomimo obietnic uproszczenia systemu i redukcji obciążeń dla przedsiębiorców, istnieje ryzyko, że te zmiany nie zostaną zrealizowane w zaproponowanej formie. Głównymi przeszkodami są potencjalne ograniczenia w finansowaniu służby zdrowia oraz trudności z dopięciem budżetu państwa. Warto więc podchodzić do tych informacji z pewnym dystansem, mając na uwadze, że faktyczne wdrożenie zmian, o ile do niego dojdzie, planowane jest na 1 stycznia 2025 roku. Ta data daje zarówno rządowi, jak i przedsiębiorcom czas na przygotowanie się do nowych regulacji.