Wpłata zaliczek na podatek dochodowy – nowe zasady

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od os. fizycznych umożliwiła zapłatę zaliczek na podatek dochodowy przez przedsiębiorców wg nowych zasad. W poniższym wpisie odpowiemy na pytania jakie zaliczki bezwzględnie podlegają wpłacie a kiedy nie ma takiego obowiązku.

Dotychczasowe zasady wpłaty zliczek

Dotychczas wpłata zaliczek na podatek dochodowy była obowiązkowa, bez względu na jego wysokość. Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego) powstał obowiązek zapłaty choćby kilku złotych, należało się z niego wywiązać.

Zaliczka na podatek dochody musiała zostać przelana w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Księgowość dla prowadzących biznes online

Księgowość dla przedsiębiorców prowadzących biznes online: Praktyczny poradnik

W dzisiejszym świetle globalnej gospodarki coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie biznesu online. Ta dynamiczna forma działalności wiąże się z wieloma korzyściami, ale jednocześnie niesie ze sobą pewne wyzwania, zwłaszcza w zakresie księgowości i podatków. W tym praktycznym poradniku omówimy kwestie związane z podatkami, rozliczeniami, dokumentacją i rachunkowością, które są istotne dla przedsiębiorców prowadzących biznes online. Przedstawimy również konkretne wskazówki, jak zorganizować dokumentację i jakie kwestie należy uwzględnić podczas rozliczeń z organami podatkowymi.

Czytaj dalej

Organizacja dokumentów księgowych w firmie

Jak dobrze organizować księgowość w małych firmach

Dobra organizacja księgowości jest jednym z czynników powodzenia każdej małej firmy. Właściwa organizacja dokumentów, prowadzenie precyzyjnych rejestrów finansowych oraz skuteczne rozliczenia podatkowe i z pracownikami stanowią fundamenty zdrowej księgowości. Choć temat ten może wydawać się złożony i wymagający, nie ma powodu, by przerażać się tym aspektem prowadzenia biznesu. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym krokom, które pomogą Ci efektywnie prowadzić księgowość dla Twojej małej firmy.

Czytaj dalej

Faktura dla zagranicznego odbiorcy

Jak wystawić fakturę dla zagranicznego odbiorcy – w jakim języku i jaki VAT?

W dzisiejszych czasach bardzo powszechne staje się podejmowanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami. W takiej sytuacji wystawienie faktury dla odbiorcy z innego kraju może wydawać się skomplikowane. Jakie informacje powinna zawierać faktura zagraniczna i jak ją poprawnie wystawić? W tym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia związane z wystawianiem faktury dla zagranicznego odbiorcy.

Czytaj dalej

Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja wiarygodności kontrahenta. Jak sprawdzić wypłacalność firmy?

Weryfikacja kontrahenta to jeden z kluczowych elementów przed podjęciem współpracy z nowym partnerem biznesowym. Dzięki niej można poznać kondycję finansową oraz reputację firmy, a także uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie współpracy. W dzisiejszych czasach weryfikacja kontrahenta jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki dostępności różnych źródeł informacji, takich jak internet czy rejestr działalności gospodarczych. W poniższym artykule przedstawiamy, jak dokonać podstawowej szybkiej i sprawnej weryfikacji kontrahenta, która znacząco ograniczy ryzyko nawiązania problematycznej współpracy.

Weryfikacja kontrahenta w internecie

Internet to nieocenione źródło informacji na temat potencjalnego kontrahenta. Wystarczy wpisać nazwę firmy w wyszukiwarce, aby uzyskać wiele przydatnych informacji. Można sprawdzić, jakie opinie mają inni klienci na temat firmy, oraz jego pracownicy.

Weryfikacja kontrahenta w rejestrach działalności gospodarczych

Rejestry działalności gospodarczych to kolejne cenne źródło informacji o potencjalnym kontrahencie. Przed dokonaniem współpracy warto sprawdzić, czy firma figuruje w Rejestrze KRS, Rejestrze CEiDG czy Rejestr.io.

Rejestr KRS

Rejestr KRS to jedno z najważniejszych źródeł informacji o firmach zarejestrowanych w Polsce. Aby dokonać weryfikacji w Rejestrze KRS, należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, wybrać zakładkę „Krajowy Rejestr Sądowy” i wpisać nazwę firmy. W rejestrze można znaleźć informacje o firmie, takie jak jej właściciele, organy zarządzające, siedziba czy historia transakcji.

Rejestr CEiDG

Rejestr CEiDG to rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Aby dokonać weryfikacji w Rejestrze CEiDG, należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Rozwoju i wybrać zakładkę „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”. Następnie należy wpisać numer NIP lub nazwę firmy. W rejestrze można znaleźć informacje na temat formy prawnej działalności, adresu siedziby, numeru NIP czy REGON.

Sprawdź wypłacalność kontrahenta.

Drugim kluczowym krokiem, jest weryfikacja wypłacalności kontrahenta, który pozwala zminimalizować ryzyko tego, że nie otrzymamy wynagrodzenia za sprzedane usługi lub towary i utraty pieniędzy. Istnieją różne sposoby, aby to zrobić, ale jednym z najprostszych jest sprawdzenie, czy firma nie znajduje się w rejestrach publicznych.

Rejestry dłużników instytucji państwowych

Weryfikację można przeprowadzić w jednym z dwóch rejestrów prowadzonych przez instytucje Państwo.

Krajowy Rejestr Zadłużonych to baza danych osób i firm, które mają zaległości w spłacie zobowiązań finansowych. Warto sprawdzić, czy kontrahent nie jest wpisany do tego rejestru.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to baza danych osób i firm, które ogłosiły upadłość lub restrukturyzację. Jeśli kontrahent znajduje się w tym rejestrze, należy zachować szczególną ostrożność przed podjęciem z nim współpracy.

Komercyjne rejestry dłużników

Istnieją podobne rozwiązania komercyjne, dzięki którym zweryfikujemy sytuację gospodarczą potencjalnego kontrahenta. Do najbardziej popularnych należą:

Krajowy Rejestr Długów to baza danych firm i osób fizycznych, które nie regulują swoich zobowiązań. W rejestrze tym można sprawdzić, czy dana firma nie ma zaległości w spłacie faktur i innych zobowiązań.

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja zajmująca się gromadzeniem informacji o firmach i ich właścicielach. Biura te zbierają informacje na temat historii kredytowej oraz aktualnej sytuacji finansowej firm, co pozwala na dokładną weryfikację wypłacalności.

Szczególnie ważne jest, aby dokładnie sprawdzić wypłacalność kontrahenta przed podjęciem z nim współpracy. Wymienione powyżej rejestracje publiczne i komercyjne stanowią nieocenione źródło informacji i powinny być zawsze brane pod uwagę w procesie weryfikacji.

Ty też jesteś sprawdzany

Warto pamiętać, że w relacji biznesowej obie strony są poddawane ocenie. Dlatego ważne jest, aby również zwrócić uwagę na swoją wypłacalność i wiarygodność. W przypadku spóźnień w płatnościach, warto nie tylko uregulować zaległości, ale także podjąć działania, które pozytywnie wpłyną na naszą reputację.

Dobrym rozwiązaniem jest ustalanie z kontrahentem elastycznych warunków płatności oraz terminowe regulowanie faktur. Ponadto, również można korzystać z wcześniej wymienionych narzędzi, które umożliwiają sprawdzenie własnej wiarygodności finansowej, (BIK, KRD czy BIG). W ten sposób, możemy uniknąć sytuacji, w której potencjalni kontrahenci rezygnują z naszych usług, ponieważ uznają nas za niewiarygodnych.

Podsumowując, dokładna weryfikacja kontrahenta przed podjęciem współpracy pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i strat finansowych. Warto korzystać z dostępnych narzędzi, które umożliwią nam dokładną analizę wiarygodności i wypłacalności potencjalnego partnera biznesowego. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że również nasza firma jest oceniana przez innych, dlatego warto dbać o swoją reputację i wypłacalność.

Prowadzenie firmy w mieszkaniu

Firma w domu / mieszkaniu. Czy to się opłaca?

Przy podejmowaniu decyzji o założeniu firmy w domowym gabinecie należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników: prywatność, rozproszenie uwagi, możliwości pomieszczeń, dostępność sprzętu czy wreszcie perspektywę optymalizacji kosztów, wysokości podatków i ewentualnych odliczeń.

Czytaj dalej

Dorabianie na emeryturze

Ile można dorobić na emeryturze?

Wcześniejsza emerytura to dobry pomysł na jesień życia. Oczywiście pod warunkiem, że jej wysokość pozwala nam na w miarę godne życie. W wielu przypadkach jednak tak nie jest. W jaki sposób można dorobić do emerytury, by jej wysokość nie została zmieniona?

Kiedy można przejść na emeryturę?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieją w polskim prawie jednak takie zapisy, które pewnym zawodom pozwalają przejść na wcześniejszą emeryturę.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule -> Jak obliczyć swoją emeryturę?

Niezależnie od tego czy udamy się na wcześniejszą czy zwykłą emeryturę, środki finansowe nie zawsze pozwalają nam na spokojne utrzymanie się bez dalszej pracy. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych istnieje jednak kilka sposobów na dorobienie do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze

Osoby na wcześniejszej emeryturze mogą sobie dorabiać, jednak obowiązują je limity dodatkowych dochodów. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że przekroczenie limitów może skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem emerytury. Poziom limitów określany jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS w oparciu o ten wskaźnik podawany przez Główny Urząd Statystyczny publikuje obowiązujące emerytów limity.

Dodatkowy dochód:

  • nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zmniejszenie emerytury);
  • nie może przekroczyć 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zawieszenie emerytury);
Zwrot VAT w 15 dni

Zwrot VAT za obrót bezgotówkowy w 15 dni? Sprawdź jak to zrobić!

Ministerstwo Finansów zaproponowało przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. Pozwala on korzystać z szybkiego zwrotu podatku VAT. Na rachunkach środki pojawią się w zaledwie 15 dni!
Czytaj dalej

Planowanie budżetu firmy

Jak zaplanować budżet firmy?

Każda firma powinna posiadać plan budżetowy, który reguluje jej wydatki i dochody. Prowadzenie biznesu bez takiego planu to jak podróżowanie bez mapy – trudno jest określić, dokąd zmierzamy i jak dotrzeć tam, gdzie chcemy. Z tego artykułu dowiesz się w czym pomoże Ci planowanie finansów oraz jak stworzyć prosty plan budżetowy dla swojej firmy.

Czym jest budżet firmy?

Budżet firmy to dokument, który szczegółowo określa przepływy finansowe w danej organizacji w określonym czasie. Oznacza to, że zawiera informacje, ile pieniędzy firma ma do wydania i na co je przeznaczy. Budżet jest więc narzędziem do planowania finansowego, które pomaga właścicielom firm i menedżerom lepiej zrozumieć, jakie są możliwości finansowe ich organizacji.

Czytaj dalej

Nowy limit przychodu dla emerytów i rencistów

Nieunikniony zapis pracowników do PPK

Z końcem lutego 2023 roku tracą ważność wszystkie dotychczasowe deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK). Oznacza to, że po czterech latach od startu programu oszczędzania na emeryturę w ramach PPK, zostanie przeprowadzony autozapis. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie liczby uczestników programu emerytalnego.

Jeżeli pracownik po 1 marca nie złoży rezygnacji, pracodawca będzie pobierać 2 proc. z jego wynagrodzenia. Kwota ta zostanie powiększona przez pracodawcę o dodatkowe 1,5 proc. i trafi na indywidualne konto pracownika.

Czytaj dalej