Składka zdrowotna w 2024 roku

Wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku

Przedstawiamy informacje dotyczącą wysokości składki zdrowotnej jaką będą płacić przedsiębiorcy w 2024 roku.

Składka zdrowotna w 2024 na skali podatkowej

Osoby rozliczające się na podstawie skali podatkowej są zobowiązane do płacenia składki zdrowotnej, w wysokości 9% uzyskiwanego dochodu. Istnieje również minimalna wartość tej składki, obliczana jako 9% z minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku, przy minimalnym wynagrodzeniu ustalonym na 4 242 zł, minimalna składka zdrowotna osiąga kwotę 381,78 zł miesięcznie, obowiązującą od 1 lutego tego roku.

Składka zdrowotna w 2024 na podatku liniowym

Przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego muszą opłacać składkę zdrowotną w wysokości 4,9% uzyskanego dochodu. Dodatkowo, obowiązuje ich minimalna składka zdrowotna, która jest obliczana na takiej samej zasadzie jak w przypadku skali podatkowej, jako 9% minimalnego wynagrodzenia, ustalonego na 4 242 zł. W rezultacie minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2024 wynosi 381,78 zł.

Ponadto przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego mogą odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania lub uwzględnić ją jako koszt uzyskania przychodu. W roku 2024, maksymalna kwota takiego odliczenia to 11 600 zł.

Składka zdrowotna w 2024 na ryczałcie

Stawki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie w 2024 roku wynoszą kolejno:

  • dla przychodu do 60 000 tysięcy złotych 419,46 zł
  • dla przychodu od 60 000 do 300000 złotych składka wyniesie 619,11 zł
  • powyżej przychodu 300 000 złotych składka wyniesie 1258,39 zł

Składka zdrowotna na 2024 r. dla pozostałych

W 2024 roku, obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczy nie tylko przedsiębiorców indywidualnych, ale również innych grup zawodowych. Wśród nich znajdują się właściciele jednoosobowych spółek z o.o., współwłaściciele spółek komandytowych, twórcy, artyści nieprowadzący działalności gospodarczej w tej dziedzinie, osoby rozliczające się na karcie podatkowej, oraz osoby współpracujące. Dla każdej z tych grup ustalona jest ryczałtowa, czyli stała przez cały rok, kwota składki zdrowotnej.

Dla każdej z grup wynosi ona kolejno:

  • podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 381,78 zł
  • osoby współpracujące – 524,33 zł 
  • właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 699,11 zł
  • współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz/komandytariusz) – 699,11 zł
  • twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 699,11 zł