Rozliczenie roczne PIT w 2024 za 2023 rok

Rozliczanie PIT w 2024 – zmiany w rocznej deklaracji podatkowej za 2023 rok

Gdy nadchodzi czas składania PIT, często zastanawiamy się, jak szybko złożyć deklarację roczną i jak zmniejszyć należny podatek – to moment, gdy szukamy dostępnych ulg podatkowych.

Zmiany zainicjowane w 2023 roku otworzyły szereg nowych możliwości w tym obszarze – zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, aby odkryć, jakie zmiany mogą wpłynąć na Twoje rozliczenie PIT za rok 2023.

Najem prywatny przez małżonków

Jeżeli chodzi o prywatny najem, na przykład mieszkania, pozostała jedynie opcja rozliczenia takich przychodów tylko na zasadach ryczałtu. Przychody do 100 000 zł podlegają opodatkowaniu w wysokości 8,5%, a kwoty przekraczające ten próg – w wysokości 12,5%. Do tej pory małżonkowie mieli wspólny próg zwolnienia na poziomie 100 000 zł. Warto wspomnieć, że dla współwłaścicieli nie będących małżonkami, próg 100 000 zł obowiązywał każdego z nich oddzielnie.

Od 1 lipca 2023 roku wprowadzono zmiany – małżonkowie mogą teraz korzystać z limitu do 200 000 zł, który pozwala im na rozliczenie przychodów z 8,5% stawką podatkową, niezależnie od tego, czy zdecydują się na opodatkowanie całości przychodów przez jednego z nich, czy też nie.

Szerzej dostępna usługa Twój e-PIT

Do tej pory, na tej platformie organy podatkowe udostępniały wstępnie przygotowane deklaracje roczne tylko dla osób fizycznych. Mieli oni możliwość złożenia rozliczenia rocznego PIT przez zatwierdzenie deklaracji (po uprzednim sprawdzeniu, czy dane są prawidłowe).

Z początkiem 2024 roku, organy podatkowe rozszerzą dostęp do wstępnie wypełnionych deklaracji rocznych także dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalnej produkcji rolnej, a także dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku. Zatem rozliczenie PIT za rok 2023 będzie możliwe przez usługę Twój e-PIT także dla tych grup podatników.

Należy podkreślić, że wstępnie przygotowane formularze rozliczeniowe będą zawierały informacje dostępne dla naczelnika Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dokonanych w ciągu roku.

Maksymalna kwota odliczeń za składki członkowskie

Do końca 2023 roku limit odliczenia w ramach ulgi dla związków zawodowych wynosił 500 zł. Jednak z początkiem nowego roku, od 1 stycznia 2024, ten limit został zwiększony – co ciekawe, nowa zasada ma zastosowanie również do dochodów osiągniętych w roku 2023. Oznacza to, że rozliczając PIT w 2024 roku za poprzedni rok, można będzie uwzględnić wyższą kwotę odliczenia, która teraz wynosi 840 zł.

Brak limitu dochodów w uldze na jedno dziecko niepełnosprawne

Przy korzystaniu z ulgi na niepełnosprawne dziecko obowiązywał limit dochodów, który uprawnia do skorzystania z niej. Osoby samotnie wychowujące dziecko nie mogą zarabiać więcej niż 56 000 zł rocznie, aby móc skorzystać z ulgi. Dla małżeństw ten limit jest dwa razy większy i wynosi 112 000 zł.

Nowelizacja ustawy z 1 lipca 2023 roku umożliwiła korzystanie z ulgi podatkowej na jedno dziecko niepełnosprawne bez względu na wysokość dochodów rodzica czy też obojga rodziców. To oznacza, że w rozliczeniu PIT za 2023 rok, rodzic lub oboje rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą odliczyć tę ulgę, niezależnie od osiągniętego poziomu dochodów.

Rozszerzenie ulgi rehabilitacyjnej

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej dokonano rozszerzenia grupy osób uprawnionych do korzystania z niej. Do tej pory, obok osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, prawo do ulgi miały osoby, które utrzymują niepełnosprawną osobę, takie jak: współmałżonek, biologiczne i adoptowane dzieci, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbiowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz zięciowie i synowe. W deklaracji PIT za rok 2023, możliwość odliczenia ulgi rehabilitacyjnej zostanie rozszerzona o osoby, dla których utrzymywana osoba niepełnosprawna należy do pierwszej grupy podatkowej (np. zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) lub jest obcym dzieckiem przyjętym na wychowanie przez podatnika lub jego współmałżonka.

Co się zmieniło?

Grupa osób, które mogą skorzystać z ulgi, została poszerzona, co oznacza, że teraz także wnuki i dziadkowie, pod warunkiem utrzymywania osoby niepełnosprawnej, mogą odliczyć ulgę rehabilitacyjną przy rozliczeniu PIT za rok ubiegły.

Należy jednak pamiętać, że kryterium dotyczące limitu dochodów utrzymywanej osoby niepełnosprawnej pozostało bez zmian, co oznacza, że przekroczenie tego limitu nadal uniemożliwia skorzystanie z ulgi.

Podsumowanie

Rozliczanie PIT w 2024 roku to nie tylko sprawozdanie dochodów – zarówno tych prywatnych, jak i tych uzyskanych tytułu prowadzonej z działalności. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że w wielu sytuacjach istnieje możliwość obniżenia należnego podatku czy nawet otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty poprzez skorzystanie z dostępnych ulg.

Jeśli napotkasz trudności z wykazaniem przysługujących Ci ulg w deklaracji rocznej, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci przygotować rozliczenie PIT za 2023 rok.