reprezentowanie przed urzędem skarbowym i zus kraków

REPREZENTOWANIE W US I ZUS

Księgowość firmy oraz rozliczenia podatkowe bywają często narażone na błędy, z których mogą wyniknąć bardzo dotkliwe konsekwencje. Dzieje się tak, ponieważ zakres prawa podatkowego oraz postępowanie prowadzone przez organy państwowe bywają niezwykle skomplikowane.

Zagrożenie z tym związane nabrało w ostatnich latach jeszcze większego nasilenia w związku z prowadzoną przez Państwo restrykcyjną polityką fiskalną dotyczącą maksymalizowania dochodów podatkowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę z zakresu administracji księgowo-podatkowej. Zapewniamy pomoc niezbędne do zminimalizowania obciążeń finansowych oraz prowadzimy działania doradcze.

Naszym klientom możemy zaoferować:

  • przygotowanie odwołania od decyzji Urzędów Skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej,
  • pełne zastępstwo w imieniu klienta przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach.

WAŻNE

W przypadku orzeczenia niekorzystnej decyzji organów podatkowych należy szybko reagować. W przypadku jej uprawomocnienia jest bardzo trudno ją podważyć i zmienić. Od tego momentu rozpoczyna się postępowanie karno-skarbowe i związane z tym poważne problemy. Wiele osób trafia do Krajowego Rejestru Karnego za przypadkowe błędy podatkowe.

Najlepiej jest już w momencie rozpoczęcia postępowania skarbowego zasięgnąć profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonego doradcy podatkowego.