Dorabianie na emeryturze

Ile można dorobić na emeryturze?

Wcześniejsza emerytura to dobry pomysł na jesień życia. Oczywiście pod warunkiem, że jej wysokość pozwala nam na w miarę godne życie. W wielu przypadkach jednak tak nie jest. W jaki sposób można dorobić do emerytury, by jej wysokość nie została zmieniona?

Kiedy można przejść na emeryturę?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieją w polskim prawie jednak takie zapisy, które pewnym zawodom pozwalają przejść na wcześniejszą emeryturę.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule -> Jak obliczyć swoją emeryturę?

Niezależnie od tego czy udamy się na wcześniejszą czy zwykłą emeryturę, środki finansowe nie zawsze pozwalają nam na spokojne utrzymanie się bez dalszej pracy. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych istnieje jednak kilka sposobów na dorobienie do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze

Osoby na wcześniejszej emeryturze mogą sobie dorabiać, jednak obowiązują je limity dodatkowych dochodów. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że przekroczenie limitów może skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem emerytury. Poziom limitów określany jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS w oparciu o ten wskaźnik podawany przez Główny Urząd Statystyczny publikuje obowiązujące emerytów limity.

Dodatkowy dochód:

  • nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zmniejszenie emerytury);
  • nie może przekroczyć 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zawieszenie emerytury);