Nowy limit przychodu dla emerytów i rencistów

Nieunikniony zapis pracowników do PPK

Z końcem lutego 2023 roku tracą ważność wszystkie dotychczasowe deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK). Oznacza to, że po czterech latach od startu programu oszczędzania na emeryturę w ramach PPK, zostanie przeprowadzony autozapis. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie liczby uczestników programu emerytalnego.

Jeżeli pracownik po 1 marca nie złoży rezygnacji, pracodawca będzie pobierać 2 proc. z jego wynagrodzenia. Kwota ta zostanie powiększona przez pracodawcę o dodatkowe 1,5 proc. i trafi na indywidualne konto pracownika.

Czym jest PPK

PPK to dobrowolny program oszczędnościowy, w którym pracownik oraz jego pracodawca wpłacają określoną kwotę na indywidualne konto pracownika. Według Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, program ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędzania na emeryturę i przeciwdziałanie ubóstwu osób starszych.

Autozapis do PPK tylko do 55 roku życia

Autozapis do PPK będzie dotyczył wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w programie. Automatyczne zapisy obejmą osoby zatrudnione, które płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z kolei pracownicy powyżej 55 lat, którzy chcą skorzystać z programu PPK, muszą samodzielnie złożyć wniosek u pracodawcy.

Kontrowersje wśród pracodawców

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących automatycznego zapisywania pracowników do programu PPK wywołało kontrowersje wśród pracodawców, którzy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem i utrzymaniem programu. Jednak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnia, że program PPK jest korzystny dla pracowników, którzy będą mieli większe oszczędności na emeryturę, a także dla firm, które mogą zwiększyć atrakcyjność swojej oferty dla pracowników poprzez udział w programie PPK.