Błędy w zeznaniach rocznych PIT

Zeznania PIT. Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych

Deklaracje podatkowe co roku przyprawiają o ból głowy miliony Polaków. Część osób z błędnymi zeznaniami podatkowymi trafia na dywanik urzędu skarbowego. Sprawdź jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy i unikaj ich w rozliczeniu PIT za kolejny rok!

Zły formularz podatkowy

Jednym z błędów popełnianych podczas rozliczeń podatkowych jest nieprawidłowy wybór formularza PIT. Najczęściej dochodzi do pomyłek pomiędzy PIT-36 a PIT-37. Źle wybrany druk nie pozwala poprawnie spełnić obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym. Przed wypełnieniem formularza, warto zatem przeczytać krótki wstęp znajdujący się na początku druku lub skorzystać z internetowego rozliczenia, które podpowie odpowiednie rozwiązania i automatycznie podsunie prawidłowe wzory.

Stary wzór formularza PIT

Niekiedy zdarza się również, że podatnicy – szczególnie starsi – zachowują w domu więcej druków PIT i próbują rozliczyć się na nich podstawie w kolejnym roku podatkowym. Powinniśmy jednak pamiętać, że wzory formularzy od czasu do czasu się zmieniają. Warto zatem sprawdzić obowiązujący numer druku, który umieszczony jest w nawiasie zaraz po jego nazwie np. PIT-37 (28). Rozliczając się internetowo również warto sprawdzić czy dostawca oprogramowania operuje aktualnymi formularzami. Najbezpieczniej będzie jednak złożyć PIT online poprzez oficjalną stronę: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Błędne liczby lub zaokrąglenia

Częste pomyłki podatników wynikają również z błędów obliczeniowych. Zdarza się, że podatnicy mało dokładnie przepisują dane, wypełniają niewłaściwe pola lub źle zaokrąglają kwoty. Przed złożeniem deklaracji podatkowej warto zatem kilkakrotnie skontrolować jej poprawność lub skonsultować wypełnienie druków z jednym z członków rodziny.

Zły wybór identyfikatora podatkowego (NIP/PESEL)

W przypadku PIT-36 i PIT-37, podatnik wypełniając formularz powinien uzupełnić identyfikator podatkowy. Według art 3. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 166) jest nim numer PESEL lub NIP.

Należy jednak rozróżnić, że:

  • PESEL – powinny wpisać osoby fizyczne nie zarejestrowane jako podatnicy od towarów i usług i nieprowadzące działalności gospodarczej
  • NIP – pozostałe podmioty podlegające ewidencji.

Błędy we wspólnych rozliczeniach PIT

Kolejne błędy można zaobserwować we wspólnych rozliczeniach małżonków. Warto zauważyć, że aby skorzystać z takiej możliwości, podatnicy muszą pozostawać w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej przez cały rok podatkowy lub od dnia zawarcia małżeństwa do ostatniego dnia roku podatkowego (jeśli ślub został zawarty w trakcie roku podatkowego). Niespełnienie tych warunków wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia.

Luki i niedopatrzenia w PIT

Wypełniając zeznania podatkowe należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola. Czasami zdarza się jednak, że podatnicy pomijają lub zapominają o wypełnieniu kilku miejsc. Najczęściej zdarza się to, gdy osoba wypełniająca druk zostawia sobie konkretne pole do wypełnienia w późniejszym czasie. Dotyczy to między innymi numeru PESEL czy NIP, które nie zawsze znamy na pamięć. Do częstych błędów należy również brak podpisu na końcu zeznania podatkowego. Brak tych danych nie skutkuje jednak żadnymi konsekwencjami prawnymi, trzeba je po prostu jak najszybciej uzupełnić. Pomyłki tego typu są jednak znacznie mniej prawdopodobne (lub wręcz niemożliwe) przy wypełnianiu PIT-ów online. Aplikacje najczęściej nie pozwalają wysłać formularza bez uzupełnienia wszystkich obowiązkowych pól a wyskakujący na czerwono komunikat szybko wskaże nam popełnione błędy.