Jak obliczyć emeryturę

Jak obliczyć swoją emeryturę?

Wiele osób planuje złote lata zbyt późno. Nawet jeśli dziś masz 30 lat i jesteś w pełni zdrowy, warto już teraz zainteresować się swoją przyszłością. Chcesz się dowiedzieć jak dziś wygląda sprawa Twojej emerytury? Czy wiesz jak obliczyć jej wysokość?

Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce?

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny kobiet to 60 lat, mężczyzn natomiast 65 lat. Część z osób, wykonujących określone zawody może również przejść na wcześniejsze emerytury. Są to m. in pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej, zawodowi żołnierze i pracownicy różnego rodzaju służb, nauczyciele i pedagodzy, górnicy oraz inne osoby wykonujące zawodowe czynności w wyjątkowo trudnych warunkach i charakterze przez okres co najmniej 15 lat.

Ciekawostką może się okazać również fakt, że na wcześniejszą emeryturę mogą przechodzić również osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną. W wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn na emeryturę mogą przejść m. in. tancerze, akrobaci, gimnastycy czy kaskaderzy. W wieku 45 lat dla kobiet i 50 dla mężczyzn soliści wokalni, muzycy instrumentów dętych czy treserzy drapieżnych zwierząt.W wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn wcześniejszą emeryturę mogą uzyskać perkusiści, muzycy grający na instrumentach smyczkowych oraz fotograficy i operatorowie obrazu.

Wyjątków emerytalnych, jak widać, jest stosunkowo wiele. Planując swoją przyszłość możesz zatem już teraz zastanowić się nad zmianą zawodu, który wykonujesz, ciesząc się za jakiś czas ze wcześniejszej emerytury.

Chcesz wiedzieć więcej i poznać dokładne warunki przechodzenia na wcześniejsze emerytury? Przejrzyj zapisy Ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak obliczyć ile wyniesie emerytura?

Emerytura wypłacana przez ZUS to wynik podzielenia wysokości uzbieranych środków (podstawy) przez średni czas trwania życia

Obrazując ten wynik, można go zapisać w ten sposób:

Emerytura = podstawa obliczenia emerytury / średnie dalsze trwanie życia

Wysokość podstawy składa się z:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego (do 1998 roku włącznie),
  • zwaloryzowanej składki na ubezpieczenie emerytalne (od 1999 roku do miesiąca, który będzie poprzedzał miesiąc przejścia na emeryturę),
  • zwaloryzowanych środków obecnych na subkoncie w ZUS (w przypadku członków OFE).

Wysokość emerytury – przydatne informacje:

Jeśli nie wiesz jakiej emerytury możesz spodziewać się w przyszłości, koniecznie załóż profil zaufany na stronie ZUS. Dzięki temu zyskasz dostęp do wszystkich kwot zgromadzonych na swoim koncie. To one będą stanowiły podstawę do obliczania Twojej emerytury.

Jeśli chcesz założyć profil zaufany, po prostu zajrzyj tutaj:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Przeciętny okres trwania życia na emeryturze sprawdzisz wchodząc na stronę Monitora Polskiego, gdzie cyklicznie publikowane są Tablice GUS:
https://monitorpolski.gov.pl/MP

Na stronie ZUS-u publikowane są również specjalne kalkulatory emerytalne:
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura