Praca zdalna z domu

Praca zdalna i hybrydowa w Kodeksie Pracy od 2023

Nowelizacja Kodeksu Pracy, związana z wprowadzeniem pojęcia pracy zdalnej zacznie obowiązywać od Nowego Roku. Obecne przepisy dotyczące pracy zdalnej zostały uregulowane tymczasowo podczas okresu pandemii COVID-19. Już wkrótce ma się to zmienić!

Wprowadzenie pracy zdalnej i hybrydowej

Pandemia COVID-19 zmusiła wiele firm do natychmiastowego wdrożenia systemu pracy zdalnej. Choć dla wielu było to rozwiązanie tymczasowe, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że zmiany w Kodeksie Pracy zostaną uregulowane na dłużej. – Dzisiaj na podstawie przepisów covidowych funkcjonuje to tak, że rzeczywiście to pracodawca zleca pracę zdalną. Natomiast w Kodeksie Pracy przede wszystkim wprowadzamy definicję pracy zdalnej, a więc może być to praca zdalna całkowicie poza miejscem pracy, ale może być też praca hybrydowa, bo czasem jest taka potrzeba – mówi Minister Marlena Maląg.

Praca zdalna – porozumienie pracodawcy z pracownikiem

Obecne przepisy dotyczące pracy zdalnej nie pozwalają na zawarcie długoterminowej umowy tego typu i obowiązują jedynie w czasie pandemii COVID-19 lub innych nadzwyczajnych okoliczności. Przygotowywana przez ministerstwo nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzi możliwość zawierania umów uwzględniających pracę zdalną na dłuższy okres. Nowelizacja Kodeksu Pracy doprecyzuje również prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w związku z pracą zdalną. Zasady mają być ustalane na drodze porozumienia pracodawcy z pracownikiem. – Jeżeli (w firmie – PAP) funkcjonuje organizacja związkowa, to te porozumienia będą negocjowane między pracodawcą a organizacją związkową, jeżeli nie, to będzie regulamin, który pracodawca przedstawia i wprowadza z przedstawicielami pracowników – komentuje Pani Minister.

Jak ma wyglądać praca zdalna?

Po wprowadzeniu nowych przepisów pracodawca będzie miał obowiązek udostępnienia pracownikowi zdalnemu narzędzia pracy, ale też wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków poza placówką firmy. Miejsce wykonywania pracy ma być wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgadniane z pracodawcą. Firmy będą również zobowiązane do pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z regulaminu.

Brak odmowy pracy zdalnej

Rządzący, w nowelizacji również wprowadzili ustalenia, które z pewnością spodobają się wielu rodzicom. Planują wprowadzenie zapisów, które zakazują odmowy pracy zdalnej w pewnych szczególnych przypadkach. Pracodawca nie będzie miał możliwości odmówienia pracy na odległość rodzicom dzieci w wieku poniżej 4 lat, opiekunom i rodzicom osób niepełnosprawnych (należących do rodziny) oraz kobietom w ciąży. Odmowa w tych przypadkach będzie dostępna wyłącznie wówczas, gdy organizacja pracy lub jej rodzaj nie pozwoli na przeprowadzenie pracy w formie zdalnej.