Jak zacząć karierę w księgowości

Jak rozpocząć karierę w branży księgowości?

Praca księgowego niesie ze sobą wiele wyzwań. W zawodzie tym potrzebne są nie tylko wiedza i kompetencje, ale też nastawienie na nieustanny rozwój. Zmieniające się podatki i zasady rozliczeń wymagają od pracowników stałego uzupełniania i aktualizacji poziomu wiedzy. Na co jeszcze warto się przygotować rozpoczynając ścieżkę kariery w branży księgowości?

Jakie cechy powinien mieć dobry księgowy?

Wiele osób nie mających na co dzień do czynienia z branżą księgowości zapewne bez problemu jest w stanie wskazać całkiem sporo cech, które powinien posiadać idealny pracownik działu księgowości.

Wśród określeń tych przeważnie znajdują się:

  • zamiłowanie do liczb,
  • analityczny umysł,
  • odpowiedzialność,
  • terminowość,
  • rzetelność,
  • dokładność,
  • czy ambicja.

Większość z wymienionych cech rzeczywiście jest dosyć istotna. Codzienna praca księgowego przepełniona jest z góry narzuconymi terminami, rozliczeniami, raportami, sprawozdaniami i bilansami. Przy wypełnianiu podstawowych obowiązków wiele tych cech bez wątpienia może się przydać. Praca bez nich byłaby zapewne zbyt trudna a niekiedy nawet niemożliwa.

Księgowość to nie tylko podatki

Przed współczesnymi księgowymi stoją dziś jednak o wiele większe wyzwania. Nowoczesna księgowość wymaga od pracowników kilku dodatkowych umiejętności. Między innymi szybkiego przyswajania wiedzy niezbędnego przy analizowaniu wciąż zmieniających się przepisów podatkowych.

Dobry księgowy powinien posiadać również całkiem spore umiejętności techniczne dotyczące pracy z komputerem. Współczesny księgowy obsługuje zaawansowane programy księgowe a większość faktur, rachunków i umów przechodzi przez elektroniczny obieg dokumentów.

Praca księgowego to dziś również spore wyzwanie w zakresie rozwoju wiedzy. Księgowy bardzo często musi orientować się w prawnych aspektach dotyczących spółek czy dostrzegać zmiany zachodzące w obrotach pieniężnych takie jak te związane z pojawieniem się np. kryptowalut.

Atutem osoby ubiegającej się na stanowisko księgowego z pewnością będzie również znajomość prawa administracyjnego obejmująca wiedzę na temat licencji, koncesji czy pozwoleń. Znajomość elementów prawa cywilnego pozwoli z kolei na łatwiejsze przeanalizowanie umów leasingowych, reklamowych czy umów-zleceń zawieranych przez przedsiębiorców.

Ścieżki kariery w księgowości

Księgowość, w zależności od wyboru miejsca pracy, może mieć bardzo różne oblicza. Miejsce zatrudnienia bardzo często wpływa na to jakie obowiązki będzie realizował nowy pracownik.

Kandydat na stanowisko księgowego może być zatrudniony m. in.:

  • w biurze rachunkowym;
  • w sektorze publicznym;
  • w prywatnym przedsiębiorstwie.

Rozwój kariery zawodowej, w przypadku branży księgowości, zależy jednak nie od miejsca, ale głównie od posiadanych kompetencji. Niezwykle istotna jest chęć ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i poziomu wiedzy. Solidna motywacja i zaangażowanie pozwalają nie tylko szybko awansować na wyższe stanowiska, ale też utrzymywać wysoki poziom jakości w codziennej pracy.

Praca w księgowości. Czy studia są koniecznością?

Wiele osób może być tym faktem zaskoczonych, ale praca w branży księgowości nie zawsze wymaga posiadania dyplomu wyższej uczelni. Do wykonywania tego zawodu na podstawowym poziomie niekiedy wystarczy szkoła średnia o profilu ekonomicznym. Studia z zakresu rachunkowości ekonomi czy zarządzania finansami znacząco ułatwiają jednak tę ścieżkę kariery. Otwierają również wiele drzwi dla stanowisk pracy przy których twarde kwalifikacje związane z ukończeniem określonych kierunków studiów, szkół ekonomicznych lub/i posiadaniem wieloletniego stażu są wymogiem koniecznym. Oferty tego typu najczęściej spotykane są jednak w sektorze publicznym, gdzie zatrudnienie bardziej szczegółowo regulują ustawy.

Księgowość a szkolenia i certyfikaty

Pomijając system wieloletniego szkolenia na studiach, w księgowości, podobnie jak w wielu innych branżach, całkiem nieźle funkcjonuje dziś system profesjonalnych szkoleń online. Są one organizowane nie tylko przez instytucje, ale również – coraz częściej – przez prywatnych przedsiębiorców. Atutem wielu z nich jest to, że świeży kandydat do pracy w księgowości poznaje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne podstawy zawodu. Osoby wykładające w kursach bardzo często same prowadzą działy księgowości znając realną stronę pracy w zawodzie. Znajomość fundamentalnych pojęć, zasad i organizacji pracy w księgowości już na starcie kariery jest dla kandydata bardzo dużą przewagą nad konkurencją na rynku pracy. Pracodawcy w szkolącym się indywidualnie kandydacie widzą nie tylko oszczędność czasu potrzebnego na przygotowanie nowego pracownika, ale również spory potencjał jako przyszłego, samodzielnego specjalisty.