Bez limitów w rozliczeniach praw autorskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało nową ustawę , za sprawą której zostaną zniesione limity kosztów uzyskania przychodu. Zmiana głównie dotyczyć będą autorów, których przychody rocznie przekraczają 85 528 zł. Do tej pory maksymalny odpis mógł wynosić 42 764 zł. Zrezygnowanie z tego limitu kosztów, wprowadzi dużą ulgę w działalność autorów i twórców. Zapowiadana ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Wzrost liczby artystów w Polsce?

Obecnie grono osób korzystających z praw autorskich powiększa się. Do tej pory, preferencyjne koszty były odliczane przez pisarzy, muzyków, filmowców, czy malarzy. W ostatnim czasie z odliczeń zaczęli również korzystać informatycy, wykładowcy, pracownicy z branży marketingowej oraz szkoleniowcy i konsultanci. Sporo firm również celowo tak sporządza umowy ze swoimi pracownikami, aby do części ich wynagrodzenia można było zastosować zasady rozliczenia.

Korzyści podatkowe, ale nie dla każdego

Zniesienie limitu kosztów, miało by dotyczyć przychodów, które wynikają z działalności twórczej z zakresu m.in. muzyki, dziennikarstwa, sztuk plastycznych, architektury, sztuki ludowej oraz literatury. Limit także dotyczył by przychodów z działalności publicystycznej, reżyserii wokalistyki i aktorstwa. Ustawa ta, niekorzystnie wpłynie na rozliczenia przychodów wynalazców czy autorów gier. Oni zostaną pozbawieni nielimitowanych kosztów.

Zmiany przepisów dotyczące Książki Przychodów i Rozchodów

Wraz z nowym rozporządzeniem, które weszło w poprzednim miesiącu pojawił się nowy wzór KPiR oraz kilka zmiana z nią związanych – miedzy innymi brak obowiązku jej drukowania.

Książka Przychodów i Rozchodów w nowej formie posiada dodatkową kolumnę. Jest to związane z pojawieniem możliwości korzystania z ulgi w związku z ponoszeniem kosztów na cele rozwojowo-badawcze. Zmiana wzoru w obecnym roku dla firm, które założyły już księgę nie jest obowiązkowe.

Spis z natury – koniec obowiązku sporządzania

Dodano również nowy przepis, który wymaga od przedsiębiorców sporządzenia spisu z natury na początku roku, jeżeli nie sporządzili go na koniec. Oznacza to, że trzeba dokonać tylko spisu na koniec roku (31 grudnia) i wpisać jego wartość do książki na dzień 1 stycznia.

W przypadku przedsiębiorców, którzy w trakcie roku stracili możliwość rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podatkowe, muszą założyć Książkę Przychodów i Rozchodów oraz przygotować spis na pierwszy dzień jej prowadzenia.

Koniec obowiązku drukowania KPiR

Nowe rozporządzenie znosi również dotychczasowy obowiązek drukowania Książki Przychodów i Rozchodów. Dotychczas obowiązek wynikający z przepisów oblikował przedsiębiorce do drukowania książki do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Obecnie wystarczające jest przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej na dowolnych informatycznych nośnikach (płyty CD, karty pamięci etc.).

Prowadzisz księgowość w formie Książki Przychodów i Rozchodów? Poszukujesz doświadczonego biura, które odciąży Cię od obowiązków księgowych? Skontaktuj się z nami!

Obniżenie limitu płatności gotówkowych do 15 tyś. zł

Nowy rząd dokonuje intensywnych zmian w przepisach podatkowych oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejnym celem stają się rozliczenia gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami. Obecny limit pozwalający na płatności gotówkowe do kwoty 15 tysięcy euro zostanie zmniejszony do 15 tyś. złotych.

Zmiany w przepisach oznaczają, że wszelkie transakcje rozliczeniowe o wartości powyżej 15000 PLN muszą zostać przeprowadzone bezgotówkowo z użyciem rachunku bankowego.

Jakie konsekwencje za nie przestrzeganie nowych zasad?

Przewidziano również konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie będą przestrzegali znowelizowanych przepisów. Przedsiębiorca, który dokona rozliczenia transakcji o wartości przekraczającej nowy limit 15 tyś. złotych, nie będzie mógł wliczyć tego wydatku do kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Nowe przepisy zostały zaakceptowane w Sejmie. Ich wdrożenie planuje się od 1 stycznia 2017 roku.

E-kontrole skarbowe i podatkowe od lipca 2016

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi sposobami na poprawę ściągalności podatków. Jednym z nich na mają być tzw. e-kontrole podatkowe. Metoda ta będzie polegała na stworzeniu przez przedsiębiorstwo pliku w formie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), który pozwoli na dokładną weryfikację kosztów. Kontrole skarbowe w tej formie mają zostać rozpoczęte już od 1 lipca tego roku.
Czytaj dalej

Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych – nowe zasady 2016

Wraz z początkiem tego roku funkcjonują nowe przepisy odnośnie naliczania odsetek ustawowych, oraz za zaległości podatkowe. Niektóre zmiany są korzystne dla podatników, inne przeciwnie.

Czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa od 2016

W ostatnich latach regularnie z roku na rok podnoszona była kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie inaczej jest także w tym roku. Nowością jest jednak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilno-prawnych oraz likwidacja przepisów o różnicowaniu wynagrodzenia dla pracowników z krótkim stażem.

Czytaj dalej

Umowy o pracę w 2016 – jakie zmiany?

Zmiany, jakie wprowadzono w zakresie umów o pracę powinny spodobać się przede wszystkim pracownikom, gdyż działają na ich korzyść. Dotyczą one zarówno umów na czas określony, jak i w mniejszym stopniu tych na czas nieokreślony.
Czytaj dalej

Nowe przepisy od 2016 dotyczące korekty przychodów

Wraz z nastaniem nowego roku pojawiło się więcej zmian w przepisach podatkowych. Jedną z tych wartych odnotowania jest zmiana dotycząca korekty przychodów wstecz. Od 2016 roku przestają obowiązywać uciążliwe przepisy, które nakazywały dokonywania korekty deklaracji rocznej z powodu udzielenia rabatu lub zwrotu towaru.

Dotychczas bez względu na powód z jakiego przedsiębiorca dokonywał korekty przychodów, był zobowiązany dokonywać problematycznej korekty wstecz.

Korekta taka dokonywana była do tyłu o miesiąc, kwartał a czasem także rok daty konkretnego zdarzenia. Niejednokrotnie wiązało się to z potrzebą dokonania korekty zamkniętego roku podatkowe, co było nadzwyczaj problematyczne.

Korekta przychodów od 2016

Nowe przepisy obowiązują od początku roku. Aktualnie sposób dokonywania korekty związany jest z okolicznościami w jakich doszło do korekty przychodu. W niektórych wypadkach wciąż trzeba będzie cofnąć się wstecz w innych natomiast będą one rozliczane w okresie bieżącym.

Korekta z powodu zwrotu lub rabatu

W sytuacji gdy dokument księgowy wystawiono poprawnie a późniejsze zmiany w przychodzie były związane ze zwrotem towaru lub udzieleniem rabatu dla klienta – wtedy korekta rozliczana jest w okresie bieżącym, gdyż nie wynikała ona z błędu sprzedającego.

Korekta z powodu błędów na fakturze

W przypadku wystąpienia błędów na fakturze np. zła ilość, niewłaściwa kwota podatku lub cena – wtedy korekty należy dokonać wstecz i o ile zajdzie taka potrzeba, należy dokonać korekty zeznania rocznego.

Poszukujesz biura rachunkowego do dokonania rocznych deklaracji podatkowych? Zapraszamy!
Strona Główna
Deklaracje PIT i CIT

Najważniejsze zmiany podatkowe od 2016 roku

Wraz z nadejściem nowego 2016 roku doszło do kilku znaczących zmian w przepisach podatkowych. Przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze z nich.

Czytaj dalej

Duży ZUS w 2016 roku - wysokość składki

Duży ZUS w 2016 – jaka wysokość składek?

Od nowego roku szykuje się wzrost składek ZUS, zarówno dla przedsiębiorców opłacających „Duży ZUS” jak i tych korzystających z preferencyjnych stawek. Ich wysokość jest trwale związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz średnią krajową. Wiemy na pewno, że minimalnie wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1850zł, zatem składki również będą wyższe.

Czytaj dalej