Zmiany od 1 lipca 2022. Skarbówka zyska lepszy dostęp do kont bankowych

Już od początku lipca Urząd Skarbowy zyska możliwość wglądu w rachunki osoby fizycznej w 2 nowych sytuacjach. Jakie zmiany wejdą w życie wraz z Polskim Ładem?

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, skarbówka będzie miała lepszy dostęp do kont bankowych podatników. Będzie mogła sprawdzać, czy podatnicy dokonują wpłat na swoje konta oraz jakie saldo posiadają. Ponadto będzie mogła łatwiej ustalać, czy podatnicy w ogóle mają jakieś konta bankowe. Nowe przepisy mają na celu poprawienie efektywności egzekucji należności podatkowych. Dzięki temu proces ten będzie przebiegał sprawniej i szybciej, a Skarb Państwa będzie miał łatwiejszy dostęp do pieniędzy podatników.

Jakie uprawnienia posiadał Urząd Skarbowy dotychczas?

W dotychczasowym stanie prawnym, bank musiał przekazać skarbówce informacje na temat podatnika na pisemne żądanie organu podatkowego. Działo się to w przypadkach takich jak:
● rozpoczęcie kontroli podatkowej
● w toku postępowania podatkowego.

Sytuacje związane z ingerencją organów podatkowych stanowią oczywiście duże problemy dla banków. Klienci dowiadując się o tym, że skarbówka prowadzi wobec nich postępowanie podatkowe zwykle zaczynają się martwić, że stracą płynność finansową. Obawy dotyczą szczególnie tego, że ich konta zostaną zablokowane. Klienci czuli się też zaniepokojeni tym, że skarbówka może ujawnić ich dane osobowe. Warto jednak podkreślić, że uprawnienia skarbowe są ograniczone i nie można ich bezpodstawnie wykorzystywać.

Jakie uprawnienia kontroli podatkowej zyskał Urząd Skarbowy?

W ostatnim czasie wiele osób było zaniepokojonych tym, że Urząd Skarbowy zyskał nowe uprawnienia. Od 1 lipca 2022 r., na mocy przepisów tzw. Polskiego Ładu, organy Krajowej Administracji Skarbowej zyskają możliwość dodatkowej kontroli podatników. Skarbówka będzie mogła wymagać od banków danych osób fizycznych w dwóch nowych sytuacjach:
● w trakcie postępowania przygotowawczego
● w trakcie czynności wyjaśniających w karnej sprawie skarbowej.

Polski Ład a konta Polaków. Czy mamy się czego obawiać?

Wprowadzenie Polskiego Ładu wiązało się z kilkoma dużymi zmianami w prawie. Podatnicy wciąż obawiają się, że nowe uprawnienia Urzędu Skarbowego mogą wpłynąć na ich prywatność. Czy faktycznie tak jest? Zmiany w art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dają Urzędowi Skarbowemu możliwość dostępu do informacji bankowych, gdy wobec podatnika prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Jest ono jednak uzasadnionym dopuszczeniem do informacji Organu i ma miejsce jedynie w przypadku formalnego wszczęcia postępowania przygotowawczego. Podatnicy nie powinni się zatem obawiać o naruszenie tajemnicy bankowej. Banki mają obowiązek do bardzo rygorystycznego przestrzegania procedur przy każdorazowym udzielaniu tego typu informacji. Regulują to przepisy ustawy o Prawie bankowym. Dane, które udostępniają banki na formalne, pisemne żądanie Urzędu Skarbowego wciąż podlegają tajemnicy skarbowej i przepisom Ordynacji podatkowej. Podatnik wciąż jest zatem w należyty sposób chroniony przed ujawnieniem informacji, które mogłyby narazić go na przykre konsekwencje.