Księgowanie różnic kursowych - jak rozliczać?

Księgowanie różnic kursowych. Jak rozliczać?

Transakcje na rynku międzynarodowym w wielu branżach powoli stają się normą. Nabywanie towarów lub usług w zagranicznej walucie wiąże się jednak z występowaniem różnic kursowych. Podatnik ma prawo rozliczyć je jako koszty uzyskania przychodu lub pozostałe przychody. Sprawdź jak poradzić sobie z rozliczaniem różnic kursowych!

Kiedy powstają różnice kursowe?

Z tak zwaną różnicą kursową mamy do czynienia kiedy występuje różnica pomiędzy wartością faktury a rzeczywistą zapłatą po zmianie waluty na złotówki. Jak powinniśmy ją rozliczyć?

Różnice kursowe dodatnie i ujemne

Różnice wykazywane w kosztach mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Dodatnie różnice kursowe występują wtedy, gdy wartość kosztu w obcej walucie po przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP jest wyższa od wartości przypadającej na dzień zapłaty. Ujemne różnice kursowe zachodzą gdy wartość środków w zagranicznej walucie w dniu ich wpływu jest niższa od wartości w dniu zapłaty.

Jak rozliczać różnice kursowe?

Wartość różnic kursowych można zaklasyfikować jako koszty uzyskania przychodu lub pozostały przychód. Przy rozliczaniu różnic kursowych należy brać pod uwagę datę płatności oraz wystawienia faktury. Warto również zwrócić uwagę na to, że przy ustalaniu kursu istotny jest rodzaj konta do realizacji transakcji. Zwróćmy więc uwagę na to czy zapłata została dokonana z/na rachunek walutowy czy z/na rachunek w PLN.

Dlaczego rodzaj rachunku jest tak istotny?

Od rodzaju rachunku z którego i na który została zrealizowana transakcja zależy jaki kurs zastosujemy do wyliczenia różnic. Jeśli nie posiadamy rachunku walutowego to bank automatycznie dokonuje przeliczeń, w przypadku obecności konta walutowego korzystamy ze średniego kursu NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień zapłaty/wpływu.

Wartość różnic kursowych należy odpowiednio zaksięgować w Księdze Przychodów i Rozchodów. I tak, różnice dodatnie klasyfikujemy jako pozostały przychód, zaś różnice kursowe ujemne zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu jako pozostałe wydatki.