Obniżka PIT z 17% na 12%

Obniżka podatku dochodowego z 17% na 12%

Zgodnie z zapowiedziami rządu zmianom ma ulec wprowadzony niedawno Polski Ład. Propozycje tych zmian zostały przedstawione na konferencji prasowej 24 marca 2022 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jedną z nich będzie obniżenie podatku dochodowego z 17% na 12%. W planach jest również likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ww. zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku, a dokładniej od 1 lipca. Co w praktyce będą oznaczać dla podatników?

12% PIT dla osób opodatkowanych według skali podatkowej

Jedną z propozycji takich zmian, jak już wspomniano powyżej, ma być obniżenie stawki podatku dochodowego z 17% do 12% w progu podatkowym 120 tys. zł. Wiąże się to z obniżeniem podatku aż o 29,4%, czyli blisko o 1/3. Oznacza to, że podatku dochodowego nie zapłaci ponad dwa razy więcej podatników, niż wtedy, gdyby rozliczenia odbywały się według obecnie obowiązujących zasad. Zapowiadana zmiana obejmie około 25 mln. Polaków i dotyczyć będzie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Obejmie też osoby pobierające świadczenia emerytalne, prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych, a także wszystkich innych podatników, którzy korzystają ze skali podatkowej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że do skorzystania z obniżonej stawki podatku PIT nie ma potrzeby spełnienia dodatkowych wymagań.

Preferencje przy rozliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

W ramach wprowadzanych zmian zapowiedziano również preferencje w rozliczaniu składki zdrowotnej skierowane do przedsiębiorców pozostających na podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej. Udogodnienia nie zostały przewidziane dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. Proponowana zmiana ma umożliwić pomniejszenie podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego przepisami prawa limitu. W przypadku liniowców mowa o obniżeniu dochodu, który liczony jest do opodatkowania o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych maksymalnie do kwoty 8700 zł. Korzyść podatkowa z takiej zmiany może wynieść dla liniowców do 1653 zł rocznie. W przypadku przedsiębiorców pozostających na ryczałcie w grę wchodzi obniżenie przychodu o połowę zapłaconych składek zdrowotnych. Tutaj korzyść podatkowa z takiej zmiany będzie mogła wynieść maksymalnie 1028 zł rocznie. Natomiast w przypadku podatników opodatkowanych według karty podatkowej możliwe będzie obniżenie podatku o 19% zapłaconych składek zdrowotnych. Sumarycznie korzyść podatkowa wyniesie tu 616,03 zł rocznie.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Rządzący zaproponowali również zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej. Co istotne, według ustawodawcy na tej zmianie nikt nie straci, bo będzie ona dla podatników korzystna albo neutralna. Jak to możliwe? – Otóż osoby, dla których korzystniejsze byłoby rozliczanie się z ulgą dla klasy średniej niż według nowych zasad, będą mogły przy rozliczaniu podatku za 2022 rok z takiej ulgi skorzystać.

Różne źródła dochodu i stosowanie kwoty wolnej przy zaliczkach

Kolejną ważną zmianą ma być możliwość upoważnienia maksymalnie 3 płatników do zmniejszania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę wynoszącą 3600 zł. Ułatwi to osobom posiadającym kilka umów o pracę, umowę o pracę oraz umowy zlecenia albo łączące pracę z emeryturą rozliczanie kwoty wolnej u więcej niż jednego pracodawcy. I tak w przypadku jednej umowy możliwe będzie rozliczenie 300 zł, przy dwóch umowach po 150 zł dla każdej z nich, a w przypadku trzech umów po 100 zł dla każdej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i preferencje dla samotnych rodziców

Rząd zaproponował też powrót do preferencyjnych rozliczeń dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dla takich podatników przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczania wraz z dzieckiem. To umożliwi skorzystanie z podwójnej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 tys. zł oraz przejście na drugi próg podatkowy przy 240 tys. zł. Maksymalna korzyść podatkowa, jaką osiągną dzięki temu podatnicy, to 3600 zł.

Inne istotne zmiany w prawie podatkowym

Ustawodawca zaproponował również podniesienie kwoty zarobków, jakie będą mogły osiągać dzieci bez utraty preferencji podatkowych przez ich rodziców. Korzystne będzie też objęcie ulgami podatkowymi zasiłków macierzyńskich. Ministerstwo Finansów rezygnuje natomiast z ulgi na zabytki oraz abolicji podatkowej.

Proponowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 br.