Jak zatrudnić osobę z Ukrainy?

Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – co należy wiedzieć?

Sytuacja za naszą wschodnią granicą budzi duże emocje i chęć niesienia pomocy osobom uciekającym przed konfliktem zbrojnym. Przybywający do Polski ukraińscy uchodźcy mogą liczyć na wsparcie obywateli, organizacji pozarządowych, a także rozwiązania systemowe wprowadzone przez rząd. Wśród tych ostatnich należy wymienić wprowadzone przepisy dotyczące zatrudniania uchodźców, którzy przybyli na terytorium naszego kraju z Ukrainy po 24 lutego br. w związku z toczącą się tam wojną.

Czytaj dalej

Ustalanie miejsca zamieszkania Ukraińców

Ustalanie miejsca zamieszkania dla obywateli państw trzecich – nowe zasady marca 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację, w której została wyjaśniona kwestia ubiegania się o zaświadczenie A1 przez obywateli państw trzecich, w tym przez obywateli Ukrainy i Białorusi. Zaświadczenie A1 stanowi potwierdzenie podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które taki dokument wydało.

Czytaj dalej

Grupy VAT od 1 lipca 2022

Tworzenie grup VAT od 1 lipca 2022 r.

Grupa VAT to duże ułatwienie dla podatników. Dzięki niej wchodzące w jej skład powiązane podmioty będą mogły wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług oraz wysyłać jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast kilku osobnych. Kolejne korzyści to brak faktur wewnątrz grupy oraz elastyczne zarządzanie podatkiem naliczonym.

Możliwość tworzenie grup VAT wejdzie w życie już od 1 lipca br. Dzięki temu jako podatnik VAT będzie tutaj funkcjonować cała grupa podmiotów powiązanych ze sobą organizacyjnie, ekonomicznie i finansowo.

Czytaj dalej

Obniżka PIT z 17% na 12%

Obniżka podatku dochodowego z 17% na 12%

Zgodnie z zapowiedziami rządu zmianom ma ulec wprowadzony niedawno Polski Ład. Propozycje tych zmian zostały przedstawione na konferencji prasowej 24 marca 2022 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jedną z nich będzie obniżenie podatku dochodowego z 17% na 12%. W planach jest również likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ww. zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku, a dokładniej od 1 lipca. Co w praktyce będą oznaczać dla podatników?

Czytaj dalej

Emerytura z zagranicy

Informacje o emeryturze Polaków, którzy pracowali za granicą

Emeryturę w Polsce oblicza się na podstawie liczby przepracowanych lat oraz wysokości składek odprowadzonych w tym czasie do ZUS. Wątpliwości budzi jednak sytuacja, w jakiej znalazły się osoby ubezpieczone, które, z konieczności bądź też z własnego wyboru, wyjechały w celach zarobkowych poza granice naszego kraju i w związku z tym nie przepracowały wymaganej prawem ilości lat na terenie Polski. Czy one również będą mogły liczyć na otrzymanie emerytury w Polsce?

Już na wstępie chcemy wyjaśnić, że wypłacenie w naszym kraju emerytury osobom ubezpieczonym, które pracowały za granicą, jest możliwe. Do jej uzyskania konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. O jakie warunki chodzi?

Czytaj dalej

Preferencje podatkowe dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy a preferencje podatkowe

W związku z konfliktem zbrojnym toczącym się za naszą wschodnią granicą i napływem uchodźców, który szukają w Polsce schronienia, wprowadzono rozwiązania systemowe regulujące kwestie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Wśród nich są też przepisy dotyczące prawa podatkowego. Odpowiednia ustawa została podpisana 12 marca br. i tego samego dnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz weszła w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

Jak wskazuje wiceminister finansów, na mocy ww. aktu prawnego wprowadzono rozwiązania korzystne zarówno dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, jak i firm oraz osób fizycznych, które udzielają im pomocy. Ustawa rozszerza katalog preferencji podatkowych, które obowiązywały na terenie naszego kraju już wcześniej, i z których pomagający uchodźcom podatnicy również mogą korzystać. Wśród tych ostatnich wymienia się między innymi możliwość odliczania od podatku dochodowego darowizn przekazywanych na rzecz działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe (NGO). Co istotne, odliczeniu podlegają też darowizny realizowane przez honorowych dawców krwi na rzecz krwiodawstwa.

Czytaj dalej

Zmiany w urlopach 2022

Nowe urlopy w roku 2022

W roku 2022 na pracowników i pracodawców czeka sporo zmian. Te dotyczą nie tylko sposobu naliczania składki zdrowotnej, ale również pojawienia się nowych urlopów. Wynikają one ze wdrażania w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego „work-life balance”, która ma wpłynąć na zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Zmiany w kodeksie pracy mają wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie br. Zgodnie z nimi pracownikom będą przysługiwać dwa nowe urlopy. Pierwszy z nich zwany urlopem opiekuńczym będzie udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki członkowi rodziny, np. dziecku, matce, ojcu albo małżonkowi. Taki urlop będzie przysługiwał również na opiekę nad innymi osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym. Pojawi się też możliwość wzięcia urlopu z powodu tzw. siły wyższej.

Czytaj dalej

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko

Rodzinny kapitał opiekuńczy – nowe świadczenie na dziecko

Od dnia 1 stycznia br. rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia mogą korzystać z nowego świadczenia finansowego przysługującego na opiekę nad dziećmi. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje niezależnie od pobieranego już świadczenia 500+ oraz świadczenia Dobry Start i może być pobierany na drugie i kolejne dziecko. Maksymalna wysokość tego świadczenia może wynieść 12 tys. zł na jedno dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest kolejnym elementem polityki prorodzinnej, który ma pomóc w redukcji ubóstwa rodzin z dziećmi. Jego celem jest pomoc w łączeniu sprawowania opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Świadczenie zostało wprowadzone w polskim ustawodawstwie ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270) i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej

Bezzwrotne dotacje dla firm

Nowe bezzwrotne dotacje dla firm. Kto może skorzystać ze wsparcia?

1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy nowej tarczy antykryzysowej, które mają wspierać polskie firmy w czasie epidemii koronawirusa. Jest to już kolejna odsłona rządowego programu walki ze skutkami pandemii. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm) dowiadujemy się, że pomoc przewidziana jest dla ograniczonej grupy odbiorców.

W ramach rządowego programu wsparcia – podobnie jak w poprzednich edycjach tarczy antykryzysowej – przewidziano bezzwrotną dotację dla mikro i małych przedsiębiorców. Dotacja ma być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i pochodzić ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj dalej

Składki ZUS 2022 - Polski Ład

Polski Ład – Nowe deklaracje ZUS od 2022 roku

Nowe wzory deklaracji ZUS, z którymi będziemy mieć do czynienia w nadchodzącym roku, to konsekwencja zmiany w sposobie ustalania składki zdrowotnej ze stałej kwoty na wyliczaną na podstawie wartości zmiennej. Taką wartością, w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, będzie przychód albo dochód przedsiębiorcy. Osobom prowadzącym firmę dojdzie też dodatkowy obowiązek comiesięcznego raportowania do ZUS.

Na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy w roku 2022? Jak się okazuje, będzie ich całkiem sporo. Ta, o której mówi się najgłośniej, dotyczy zmiany sposobu wyliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokości. Więcej pisaliśmy o tym w artykule Składka zdrowotna jednak niższa, dlatego poniżej przypomnimy tylko pokrótce, na czym ta zmiana będzie polegać.

Jakie składki ZUS czekają przedsiębiorców po Nowym Roku?

Wysokość opłacanej składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku będzie zależeć od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiąganych przez firmę dochodów/przychodów. Tylko nieliczni będą zobowiązani do uiszczania comiesięcznej, stałej kwoty składki zdrowotnej. Dla wielu firm wprowadzone zmiany oznaczają znaczne wyższe niż dotychczas obciążenia.
Czytaj dalej